גפני מוצרי תוכנה בע"מ

פורום העזרה לתוכנה "בקלות כפולה"

נושאים פעילים נושאים שטרם נענו

בקלות כפולה

לקוחות

לקוחות

10:06      18-06-2019

נושא : לקוחות

פעם ידעתי איך מפעילים פונקצית עיגול סכום בחשבונית, היום אני רוצה לבטל אותה, להפיק חשבונית ללא עיגול, ולהחזיר

את הפונקציה למצב של עיגול סכומים.

תושה. 

שמעון

: 1230 :


רשום מ : 01-01-70


סה"כ פוסטים :0


10:06      18-06-2019

תגובה : לקוחות

פעם ידעתי איך מפעילים פונקצית עיגול סכום בחשבונית, היום אני רוצה לבטל אותה, להפיק חשבונית ללא עיגול, ולהחזיר

את הפונקציה למצב של עיגול סכומים.

תושה. 

שמעון

: 1230 :


רשום מ : 01-01-70


סה"כ פוסטים :0